Wednesday, January 13, 2016

Panduan berhenti kerja

Salah satu kelemahan paling ketara suri yang mahu bermula sebagai suri bekerja di rumah tidak ada perancangan dalam pengurusan kewangan.
+ Apabila mahu merancang untuk berhenti kerja, salah satu pelan adalah membuat matlamat kewangan.
+Matlamat kewangan perlu jelas dan spesifik. Atau dengan nama lain ia perlu diukur. Berhenti kerja adalah matlamat secara umum. Tetapi apa matlamat kewangan yang ingin dicapai.
+Sangat penting untuk berbincang dengan suami (pasangan) agar matlamat kewangan ini mampu membantu hala tuju kewangan keluarga.
Senaraikan perkara berikut.
1. Sumber pendapatan.
2. Senarai hutang.
3. Senarai simpanan.
+Tiga perkara di atas sangat asas untuk dikenalpasti. Berapa sumber pendapatan dari kerja sedia ada. Apabila berhenti kerja kelak, apakah sumber pendapatan baru yang akan diusahakan.
+Sumber pendapatan baru itu mungkin sudah pun dimulakan tiga tahun lebih awal sebelum berhenti kerja. Buat matlamat pendapatan dari sumber pendapatan tersebut.
+Contoh, pendapatan sedia ada adalah 3K sebulan, jadi apakah strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat RM3K pendapatan sampingan sebagai menggantikan gaji sedia ada.
Sumber: Ebook Yeay Mama Sudah Resign.


No comments:

Post a Comment